REBIRTHING COURSE INTENSIVE

REBIRTHING COURSE INTENSIVE


Rebirthing is een eenvoudige maar krachtige ademhaling-smethode. Door op een speciale manier te ademen is het mogelijk emotionele en fysieke spanningen los te laten. Door je open te stellen voor de energie die door het intensieve ademen opgang komt, kun je opgesloten energie in jezelf weer vrij maken. Dit kan je verlossen van emotionele remmingen, zodat je weer vrijer en spontaner kunt leven. Binnen deze training ontvang en geef je drie sessies. Deze training staat open voor zowel 'beginners' als voor diegenen die wat meer ervaring met rebirthing hebben. Veel mensen ondervinden dat de energie van een groep hen de mogelijkheid geeft dieper bij zichzelf te komen. Deelnemen aan de cursus is een diepgaande ervaring, het zal je een enorme voldoening geven. Ik verwacht twee dingen van de deelnemer: dat je openstaat voor alles wat er gebeurt, en dat je eerlijk bent

Effecten van het Rebirthingproces

Door het rebirthingproces kunnen inzichten verkregen worden hoe en waarom bepaalde problemen, storend gedrag, pijn en ander disfunctioneren zijn ontstaan. Dit heldere inzicht kan leiden tot nieuwe zienswijzen, een andere levenshouding of gedrag. De verbonden adem heelt oude wonden en ademt negatieve energie letterlijk het lichaam uit. De levenskwaliteit wordt verhoogt de draag -en lastkracht komen in harmonie met elkaar. LEES VERDER 

Praktische informatie

Organisatie : Bevrijdend Ademwerk.
Locatie:         St. Bonifaciusstraat 22. 2264AM Leidschendam
Wanneer:      6 woensdagavonden van 19.00-22.00 uur, om de
                      2 weken. Start 27 september 2017.   
Kosten:         € 180,-
Aanmelden:  KLIK HIER
Begeleiding: Willem J Overvliet (1938)

Zijn dorst naar heelheid brachten hem ooit in contact met therapiegroepen en spoorde hem aan zelf therapeut te worden. Hij volgde diverse opleidingen in de transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijke therapie is een therapie die rekening houdt met ervaringen, waarbij de grenzen van de persoonlijkheid worden overschreden, zoals bijvoorbeeld spirituele ervaringen.
Sinds 1976 is hij actief in de therapiewereld en vanaf 1985 beroepsmatig. Gedurende die periode is hij langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die hij Bevrijdend Ademwerk noemt. Bevrijdend Ademwerk borduurt verder op de transpersoonlijke benadering en gebruikt methoden, die voornamelijk ervarings-en lichaamsgericht werken. Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, geest en ziel benaderd. Ze zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaams-en ervaringsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels.